Powtarzamy zdobyte wiadomości. CZĘŚĆ 1 ONLINE
search
  • Powtarzamy zdobyte wiadomości. CZĘŚĆ 1 ONLINE
  • Powtarzamy zdobyte wiadomości. CZĘŚĆ 1 ONLINE

Powtarzamy zdobyte wiadomości. CZĘŚĆ 1 ONLINE

11,00 zł
Brutto

CZĘŚĆ 1

POKAZ 23 KOLOROWYCH, ANIMOWANYCH SLAJDÓW

Temat: Powtarzamy zdobyte wiadomości.

Lekcja może być wykorzystana zarówno w drugiej, jak i trzeciej klasie.

Ilość

 

Regulamin Sklepu

 

Jak pobrać zakupione pliki

Wakacje tuż, tuż, dlatego też coraz częściej lekcje przygotowywane dla uczniów opierają się na różnego rodzaju powtórzeniach.

CZĘŚĆ 1

W ofercie kolorowa, animowana lekcja, która pozwoli na kompleksowe powtórzenie wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii języka polskiego na poziomie klas 1-3.

Wśród materiałów w niej zawartych odnaleźć można ćwiczenia dotyczące:

  • * podawania najważniejszych reguł ortograficznych,
  • * wyjaśniania pisowni podanych wyrazów,
  • * rozpoznawania części mowy,
  • * wymieniania określonych części mowy,
  • * rozbudowywania zdań, używając konkretnych części mowy,
  • * układania zdań z podanymi wyrażeniami,
  • * układania wyrazów w kolejności alfabetycznej,
  • * podawania rzeczowników do podanego przymiotnika i odwrotnie.


Materiał został przygotowany w taki sposób, aby powtórzenia stały się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Lekcja może zostać wykorzystana zarówno w klasie drugiej, jak i w klasie trzeciej (w zależności od poziomu umiejętności uczniów).
Opracowany materiał dotyczy reguł ortograficznych oraz części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik) i zawiera podstawowe, najważniejsze informacje.

Zobacz także